Sold Out
ราคาเริ่มต้น
MB.
• ตั้งอยู่บรเวณปากซอยแบรริ่ง 6 และถนนสุขุมวิท 107 โดยห่างจากถนนสุขุมวิท ประมาณ 300 เมตร และห่างจากสถานีรถไฟฟ้า BTS ประมาณ 400 กว่าเมตร
• สถานี BTS แบริ่งครอบคลุมพื้นที่ ซอยสุขุมวิท 105 (ซอยลาซาล) - ซอยสุขุมวิท 107 (แบริ่ง) ซึ่งมีการคมนาคมสะดวก เชื่อมต่อทะลุถึงถนนหลัก และทางด่วนที่สำคัญคือ 

 • ถนนสุขุมวิท
 • ถนนศรีนครินทร์
 • ถนนบางนา – ตราด
 • ทางด่วน บางนา เชื่อมต่อ
  - บางนา-ดินแดง-แจ้งวัฒน                          
  - บางนา – พระรามเก้า –มอเตอร์เวย์
  - บางนา – เอกมัย –รามอินทรา
 • ทางด่วนบูรพาวิถี  บางนา – สุวรรณภูมิ – อมตะนคร -ชลบุรี