4.20
ราคาเริ่มต้น
MB.

ความคืบหน้าโครงการ

ความคืบหน้าโครงการ

19.96%
งานโครงสร้าง - 42.07%
งานสถาปัตยกรรม - 0%
งานระบบประกอบอาคาร - 9.69%