4.29
ราคาเริ่มต้น
MB.

ความคืบหน้าโครงการ

ความคืบหน้าโครงการ

14.48%
งานโครงสร้าง - 37.42%
งานสถาปัตยกรรม - 0%
งานระบบประกอบอาคาร - 0%