4.49
ราคาเริ่มต้น
MB.

ความคืบหน้าโครงการ

ความคืบหน้าโครงการ

7.15%
งานโครงสร้าง - 7.26%
งานสถาปัตยกรรม - 0%
งานระบบประกอบอาคาร - 0%