4.29
ราคาเริ่มต้น
MB.

ความคืบหน้าโครงการ

ความคืบหน้าโครงการ

3.9%
งานโครงสร้าง - 4.25%
งานสถาปัตยกรรม - 0%
งานระบบประกอบอาคาร - 0%