3.50
ราคาเริ่มต้น
MB.

ความคืบหน้าโครงการ

ความคืบหน้าโครงการ

2.95%
งานโครงสร้าง - 3.41%
งานสถาปัตยกรรม - 1.2%
งานระบบประกอบอาคาร - 0%