3.50
ราคาเริ่มต้น
MB.

ความคืบหน้าโครงการ

ความคืบหน้าโครงการ

1.66%
งานโครงสร้าง - 2.45%
งานสถาปัตยกรรม - 0%
งานระบบประกอบอาคาร - 0%