3.33
ราคาเริ่มต้น
MB.

ความคืบหน้าโครงการ

ความคืบหน้าโครงการ

11.17%
งานโครงสร้าง - 10.99%
งานสถาปัตยกรรม - 0%
งานระบบประกอบอาคาร - 0%