3.33
ราคาเริ่มต้น
MB.

ความคืบหน้าโครงการ

ความคืบหน้าโครงการ

0.1%
งานโครงสร้าง - 0.10%
งานสถาปัตยกรรม - 0%
งานระบบประกอบอาคาร - 0%