3.33
ราคาเริ่มต้น
MB.

ความคืบหน้าโครงการ

ความคืบหน้าโครงการ

16.03%
งานโครงสร้าง - 35.13%
งานสถาปัตยกรรม - 0%
งานระบบประกอบอาคาร - 0%