5.90
ราคาเริ่มต้น
MB.
*กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน | *Required Field

KnightsBridge Prime Sathorn - High ceiling Condo - 
มิติใหม่ของการพักอาศัยในระดับ Luxury คอนโดบนทำเลศักยภาพด้านเศรษฐกิจที่สำคัญของกรุงเทพฯ เพิ่มพื้นที่การใช้ชีวิต...เพราะเราคิดมากกว่าให้มากกว่า