5.19
ราคาเริ่มต้น
MB.

ความคืบหน้าโครงการ

ความคืบหน้าโครงการ

17.82%
งานโครงสร้าง - 30.31%
งานสถาปัตยกรรม - 0.1%
งานระบบประกอบอาคาร - 1.5%