5.90
ราคาเริ่มต้น
MB.

ความคืบหน้าโครงการ

ความคืบหน้าโครงการ

24.68%
งานโครงสร้าง - 42.78%
งานสถาปัตยกรรม - 2.90%
งานระบบประกอบอาคาร - 4.81%