5.90
ราคาเริ่มต้น
MB.

ความคืบหน้าโครงการ

ความคืบหน้าโครงการ

38.1%
งานโครงสร้าง - 65.11%
งานสถาปัตยกรรม - 11.30%
งานระบบประกอบอาคาร - 14.27%