4.59
ราคาเริ่มต้น
MB.
สัมผัสชีวิตแนวสูง กับประสบการณ์การพักผ่อนกว่า 1,500 ตารางเมตร
ณ จุดสูงสุดของสะพานใหม่