2.79
ราคาเริ่มต้น
MB.
*กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน | *Required Field
 
ชัยภูมิที่ได้เปรียบ จากการตั้งอยู่บนเชิงเขา ด้านหลังพิงภูเขา ด้านหน้าวิวทะเล
ตั้งอยู่ริมถนนสุขุมวิทและ เป็นจุดเชื่อมระหว่างเมืองกับแหล่งงาน
และยังเป็นที่ราบผืนสุดท้าย ติดตัวเมืองศรีราชา
ซึ่งจะถูกดูดกลืนเป็นตัวเมืองในอนาคต ทำให้ศักยภาพทำเลมีมูลค่าสูงขึ้นทุกวัน