2.90
ราคาเริ่มต้น
MB.

ความคืบหน้าโครงการ

ความคืบหน้าโครงการ

90.45%
งานโครงสร้าง - 100%
งานสถาปัตยกรรม - 89.14%
งานระบบประกอบอาคาร - 84.68%