2.90
ราคาเริ่มต้น
MB.

ความคืบหน้าโครงการ

ความคืบหน้าโครงการ

80.27%
งานโครงสร้าง - 99.55%
งานสถาปัตยกรรม - 68.47%
งานระบบประกอบอาคาร - 61.38%