4.99
ราคาเริ่มต้น
MB.
ประสบการณ์การอยู่อาศัยบนจุดสูงสุดของสมุทรปราการ ใช้ชีวิตผ่อนคลาย
ไปพร้อมๆ กับวิวโค้งแม่น้ำในสมุทรปราการ