4.99
ราคาเริ่มต้น
MB.

1 BEDROOM Bs 25.6 SQ.M

1 BEDROOM Bs-1 27.4 SQ.M

1 BEDROOM Bs-2 27.6 SQ.M.

1 BEDROOM B 30.7 SQ.M.

2 BEDROOM

2 BEDROOM 2Bs 55.2 SQ.M.

2 BEDROOM 2Bs-1 56.2 SQ.M.

2 BEDROOM 2Bs-2 56 SQ.M.

2 BEDROOM 2B 61.5 SQ.M.

2 BEDROOM 2B Plus 63.5 SQ.M

3 BEDROOM 3B 84 SQ.M.

3 BEDROOM 3B-1 83.3 SQ.M.

DUPLEX

DUPLEX Duplex-1 116 SQ.M.

DUPLEX Duplex-2 58.3 SQ.M.

DUPLEX Duplex-3 47.8 SQ.M.

PENTHOUSE Penthouse-1 108.6 SQ.M.

PENTHOUSE Penthouse-1 102.3 SQ.M.