2.20
ราคาเริ่มต้น
MB.

ความคืบหน้าโครงการ

ความคืบหน้าโครงการ

85.16%
งานโครงสร้าง - 100%
งานสถาปัตยกรรม - 78%
งานระบบประกอบอาคาร - 86.5%