2.20
ราคาเริ่มต้น
MB.

ความคืบหน้าโครงการ

ความคืบหน้าโครงการ

62.6%
งานโครงสร้าง - 96.50%
งานสถาปัตยกรรม - 39.7%
งานระบบประกอบอาคาร - 48.3%