3.10
ราคาเริ่มต้น
MB.

ความคืบหน้าโครงการ

ความคืบหน้าโครงการ

33.5%
งานโครงสร้าง - 67.8%
งานสถาปัตยกรรม - 8.7%
งานระบบประกอบอาคาร - 6.3%